Pomoc psychologiczna jest bezpłatna i obejmuje:

  • wsparcie około comingoutowe dla dzieci i rodziców,
  • wsparcie w rozmowach ze szkołą, z dalszą rodziną,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych (przemoc, bezdomność, niechciana ciąża),
  • finansowanie długotrwałych psychoterapii,
  • finansowanie diagnoz neuroróżnorodności dla osób queer i pomoc w uzyskaniu świadczeń z tym związanych.

Przy zglaszaniu się po pomoc nie wymagamy zaświadczeń o zarobkach, stanie rodzinnym, braku pracy etc. Napisz do nas opisując swoją sytuację na pomoc@lambdapolska.org

Część z nas potrzebuje długofalowej pomocy psychologicznej. Fundacja pomaga szybko dostać się na bezpłatną psychoterapię u rozumiejących temat specjalistów, lub finansuje psychoterapię - u specjalistów z naszego zespołu lub tych, z którymi osoba pacjencka współpracowała do tej pory. Pomoc taką otrzymać mogą zarówno osoby queer, jak i ich bliscy.

Osoby pokrzywdzone przemocą mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną, pomoc w kontakcie z policją.

Osobom zagrożonym bezdomnością i w kryzysie bezdomności pomagamy w dostaniu się do placówek prowadzących schroniska interwencyjne / mieszkania chronione dla osób LGBT+ na terenie całego kraju.

Odezwij się do nas: pomoc@lambdapolska.org