Raport z pierwszych 12 miesięcy pracy Fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego roku (wrzesień 2021 - wrzesień 2022) naszej pracy:

 • Przede wszystkim pomagały_liśmy indywidualnym osobom w tranzycjach - skorzystało
  • 193 osoby transpłciowe
  • 23 rodziców
 • Stworzyły_liśmy w Szczecinie
  • grupy wsparcia naziemne
  • bezpieczną przestrzeń
 • Marsze Równości
  • Trzy zorganizowały_liśmy
  • Kolejne pięć wsparły_liśmy organizacyjnie jako partnerzy lub współorganizatorzy.
 • Nasza fundacja była inicjatorem i głównym organizatorem Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Widoczności Osób Transpłciowych
 • Ponadto wiele innych akcji edukacyjnych, manifestacji oraz innych form działania - szczegóły w raporcie

Pełny raport roczny 2022/2023

Raport o sytuacji osób LGBTQ+ na Pomorzu Zachodnim (2021)

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, opartym na badaniu przeprowadzonym w województwie zachodniopomorskim w roku 2021 na próbie 1074 osób i poszerzonym o wywiady pogłębione. Jest to pierwsza w Polsce diagnoza regionalna sytuacji osób LGBTQ+, przeprowadzona na taką skalę i zarazem pierwsza sfinansowana w 90% ze środków samorządowych.

Pobierz bezpłatnie (format PDF)

W realizacji badania uczestniczyły naukowczynie z Uniwersytetu Szczecińskiego: dr Barbara Chojnacka i dr Edyta Sielicka, oraz mgr Monika Pacyfka Tichy, obecnie prezeska Fundacji Lambda Polska. W miesiącu jego finalizacji ukazało się także kolejne badanie ogólnopolskie Lambdy Warszawa i Kampanii Przeciw Homofobii, stworzone we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego. W tym badaniu przeprowadzonym na przełomie 2019 i 2020 roku uczestniczyło ponad 32 tys. osób. Jego wyniki okazują się wysoce pokrywać z danymi uzyskanymi w niniejszym badaniu regionalnym. Raporty KPH opracowywane są co pięć lat. Ten z roku 2021 był szczególny, bo pierwszy od czasu sprawowania władzy w Polsce przez jawnie homo-, bi- i transfobiczny rząd. Porównując jego wyniki z poprzednim można było zobaczyć jakiego spustoszenia w życiu i zdrowiu osób o mniejszościowych tożsamościach psychoseksualnych i płciowych dokonały działania tychże władz. Badanie dostępne bezpłatnie w artykule na stronie KPH

Na informacje o dramatycznej sytuacji osób LGBT+ w latach 2015-2023 nakładały się doniesienia o zapaści systemu opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży oraz wzrastającej gwałtownie liczbie samobójstw. W roku 2011 w Polsce odnotowano 195 prób samobójczych u osób poniżej 18 roku życia, w 2017 - 730, w 2021 - 1339, a od 2022 roku liczba ta utrzymuje się powyżej dwóch tysięcy. Podkreślamy że mówimy jedynie o próbach odnotowanych, czyli zarejestrowanych przez policję. Wg suicydologów na każdą odnotowaną próbę przypada 100-200 prób które nie trafiły do statystyk. Samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci dzieci w Polsce, częstsza niż choroba nowotworowa czy wypadek komunikacyjny.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który wspiera osoby LGBTQ+, w roku 2021 wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia regionalnego badania sytuacji osób LGBTQ+ i ogłosił konkurs na realizację takiego właśnie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ówczesnej sytuacji politycznej, w czasach rządów PiS, jedyną nadzieją dyskryminowanych mniejszości są samorządy. To one, bazując na otwartości i empatii wspólnot miejskich i regionalnych mogą stwarzać, na miarę swoich kompetencji, przyjazny klimat dla każdej i każdego, niezależnie od różnic, które nas, ludzi, nie dzielą, ale ubogacają.