Zachodniopomorskie na rzecz akceptacji i równości

Logotypy Building Bridges, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; informacja o finansowaniu przez Unii Europejskiej

Od lutego do września 2024r. realizujemy projekt “Zachodniopomorskie na rzecz akceptacji i równości”, który ma na celu wzmacnianie środowisk lokalnych do propagowania zapisów Karty Praw Podstawowych (KPP) dotyczących równości, w szczególności niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a tym samym zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec osób LGBTQ+ oraz zwiększenie skuteczności wsparcia kryzysowego dla dzieci i dorosłych LGBTQ+ - ofiar przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

W ramach projektu prowadzimy następujące działania:

  • warsztaty dla rodziców osób LGBTQ+ w zakresie ochrony i obrony przed dyskryminacją i przemocą
  • warsztaty dla społeczności lokalnych zamieszkałych 5 miejscowości w regionie Zachodniopomorskiego na temat KPP, w szczególności w zakresie podejmowania działań na rzecz niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową
  • prowadzenia wsparcia dla dorosłych osób LGBTQ+ - osób z zespołu Fundacji, zajmujących się działaniami pomocowymi

Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Aktualności

Zaczynamy projekt Zachodniopomorskie na rzecz akceptacji i równości! W najbliższych miesiącach będziemy prowadzić działania edukacyjne dla rodziców osób LGBTQ+ oraz społeczności lokalnych z regionu Zachodniopomorskiego. Odbędziemy szkolenia nt. prowadzenia warsztatów edukacyjnych, a nasz zespół pomocowy skorzysta ze wsparcia indywidualnego oraz superwizji grupowych. Nasz projekt ma na celu zwiększenie równości i promocję akceptacji osób LGBTQ+ w naszym regionie.

Zespół Fundacji

W lutym (15.02) i marcu (15.03) odbyliśmy szkolenia z prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla rodziców oraz społeczności lokalnych. Dziękujemy Mai Wencierskiej, psycholożce, seksuolożce i terapeutce, z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia warsztatów i szkoleń, za odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości dotyczących prowadzenia spotkań edukacyjnych.

Warszty

W lutym (18.02) i marcu (17.03) w naszej siedzibie odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców osób LGBT+. Rozmawialiśmy o tym jak chronić i bronić osoby LGBT+ przed dyskryminacją i przemocą, jakie standardy międzynarodowe UE traktują o przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną, i w jaki sposób rodzice, będący bardzo ważną grupą potencjalnych sojuszników_czek, mogą wspierać egzekwować prawa osób LGBT+ w przypadkach ich naruszeń.

W warsztatach w lutym wzięło udział 17 osób (3 mężczyzn i 14 kobiet), natomiast w marcu 9 (1 mężczyzna i 8 kobiet). 21 kwietnia odbyły się kolejne warsztaty, w których uczestniczyło 9 kobiet. W ustnej informacji zwrotnej rodzice wskazali, że najważniejsze dla nich jest kształtowanie postaw akceptujących w środowisku szkolnym, sąsiedzkim, zawodowym oraz przełamywanie obaw związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

W marcu odbyliśmy również pierwsze spotkanie superwizyjne dla naszego zespołu pomocowego. Okazało się ono bardzo ważne dla ewaluacji naszych działań pomocowych i interwencyjnych, umożliwiło wyrażenie wątpliwości i trudności, z jakimi zmierzamy się udzielając wsparcia osobom queer.